Midt i den lille sønderjyske landsby Københoved, tæt ved den gamle Kongeågrænse, lige langt fra Rødding og Askov, ligger Bennetgaard. Denne 81-årige selvejende institution har sin helt egen særprægede nationale baggrundshistorie og funktion, en funktion der ikke har ændret sig væsentligt siden oprettelsen af ferie og rekreationshjemmet i 1936.

Bennetgaard er et ferie og rekreationshjem for ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig. Alle der får et ophold, visiteres af Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg. Opholdet har en varighed på 11 dage. Pensionister i Tyskland har meget mindre til rådighed end pensionister i Danmark, da begrebet folkepension ikke eksisterer der. Dog betaler alle brugere et beløb til opholdet. Hvert år er der cirka 130 ældre der visiteres til et ophold. Der gennemføres 10-11 hold pr. år. Bennetgaard har i 2017 åbent fra marts til og med december måned.

Del siden